Изхвърляне отпадъци

Фирмата извършва услуги по почистване, натоварване и извозване на строителни и битови отпадъци на територията на гр. Варна, околните градове и села. Ние предлагаме:

Почистване на мази, тавани, апартаменти, къщи, дворове и др.

Натоварване на ненужни вещи, стари мебели, други битови и строителни отпадъци.

Извозване и изхвърляне на отпадъци на регламентирани за това места (битовите отпадъци се изхвърлят на регламентирно сметище, а строителните отпадъци на депо за рекултивирането им).

Изхвърляне на отпадъци

Изхвърляне на строителни и битови отпадъци с камион самосвал до 2.5 т.

Изхвърляне на отпадъци

Изхвърляне на строителни и битови отпадъци с камион самосвал до 4 т.

Изхвърляне на отпадъци

Изхвърляне на строителни и битови отпадъци с камион самосвал до 6 т.

Строителни отпадъца са: инертни материали, невключващи гниещи найлонови и пластмасови материали. Примерно: бетон, плочки, камъни, пръст, керемиди и др. подобни.